tel./fax 377 460 357
tel. 377 460 492 

V rolích 13
312 13 PLZEŇ
pouze pro korespondenci: pošt. přihr.  37, 315 00  Plzeň